Annons:

”Till 2020 kommer alla våra produkter att vara 100% biologiskt nedbrytbara och naturliga.  Om vi inte kan göra våra produkter 100% biologiskt nedbrytbara och naturliga kommer vi inte att tillverka dem”

Det är klädföretaget Röjks minst sagt ambitiösa löfte till planeten, men hur ska man lyckas med det?

En populär lösning hos många företag idag är att använda sig av återvunna syntetfiber, men Röjk menar att det inte räcker. ”De må vara bättre ur många aspekter än icke-återvunna fibrer, men de är varken biologiskt nedbrytbara eller naturliga, och bidrar fortfarande till efterfrågan i leverantörskedjan. Detta är inte ett sätt att undvika att mikroplaster kommer ut i våra skogar, sjöar, hav, eller för den delen vår mat”

Ambitionen kommer även synas i Röjks färgpalett. ” Vi inte kommer att använda vare sig syntetiska färger eller kemikalier under infärgningen. Istället kommer vi i huvudsak att få våra färger från återvunnet matavfall såsom nötter, grönsaker, kryddor och så vidare från livsmedelsindustrin. Givetvis innebär denna förändring att vi inte kommer att kunna arbeta med samma enorma palett av färger”

Om de lyckas fullt ut med sin ambition kommer kläderna, när de nått slutet på sin livscykel och är bortom reparation etc, kunna komposteras ”Skulle plagget av något skäl förloras i en skog eller sjö kommer den slutligen att brytas ner och återgå till jorden, istället för att göra skada på den”

2 responser