Annons:

Långt ute i skogen kan ingen höra dig skrika. Inte heller är det säkert att du har täckning på din mobil. En olycka i vildmarken kräver helt andra kunskaper och förberedelser än de som krävs närmre betongen. För att öka våra överlevnadschanser hakade vi på en kurs i äventyrsmedicin.

Vår ciceron för dagen är en av Sveriges mest rutinerade expeditionsläkare, Olivia Kiwanuka.  Som förutom att vara utbildad inom just vildmarksmedicin har en bakgrund inom neurokirurgi på Karolinska Universitetssjukhuset.

Olivia Kiwanuka

Olivia Kiwanuka

Några av kursdeltagarna får agera statister och ligger nu livlösa på gräset i Hagaparken, dagen substitut för vildmark. Planen är att vi ska ge grundläggande första hjälpen enligt L-ABCDE metoden, något vi precis har lagt dagen på att gå igenom. I akutfasen ska det här gå fort och göras på en halv minut. Jag går igenom stegen så gott jag kan men min väns tillstånd förblir för mig oklar och klockan springer iväg. När jag gjort det jag tror jag kan går jag bort till Olivia. Tiden som gått är långt över 30 sekunder, snarare 7 minuter, vart tog tiden vägen tänker jag samtidigt som jag inser att jag totalt glömt bort att lägga min vän i framstupa sidoläge. Behovet av kunskap och övning kunde inte bli tydligare.

Grunden i det hela är L-ABCDE, en minnesregel som talar om i vilken ordning man ska prioritera undersökning och behandling vid akuta situationer. Ordningen är till för att åtgärda det som dödar först, allra först. Metoden är internationellt accepterad och används inom ambulanssjukvård och akutsjukvård.

L-ABCDE, står för Livsfarligt Läge, Airway (luftvägar), Breathing (andning), Circulation , Disability (neurologisk påverkan) samt Exposure (utsatthet). Poängen är att alltid åtgärda tillstånden i fallande skala, alltså L innan man går vidare till A osv.

Livsfarligt läge
Regnar det sten hjälper ingen HLR i världen. Situationen som skapat olyckan kan vara fortsatt farlig, om även du blir skadad minskar allas överlevnadschanser och det kan även försvåra en räddningsinsats. Prio ett är därför din egen säkerhet, sen kan du ägna dig åt den skadade. Om situationen är akut och att stanna kvar kommer resultera i ännu större skada eller död, lyft, slit eller dra den skadade i säkerhet.

 

Olivia

Brandmannagreppet

Airways
För att ens kunna kontrollera om den drabbade har andning måste man säkerställa att luftvägarna är fria. Finns det något som täpper till luftvägarna? Kan tungan orsaka kvävning? Lyft hakan genom att placera ena handen på pannan, två fingrar under hakan, och luta huvudet lätt bakåt. Alternativt görs ett käklyft. Med några fingrar bakom vardera käkvinkel dras underkäken upp tills personen får ett underbett.

Om det finns misstanke om att att nacken eller ryggraden kan vara skadad efter ett direkt slag mot huvudet eller vridningsvåld så är det även i ett tidigt skede viktigt att få till en nackstabilisering.

Breathing
Placera ditt huvud med ena örat en bit över den drabbades mun och titta ner mot bröstkorg/mage och se om bröstkorg/buk höjer sig. Lyssna efter andetag, känner du en luftström från den drabbade? Normal andningsfrekvens hos en vuxen är ca 12-20 andetag/minut. Ingen andning = Påbörja HLR. (Senaste rekommendationen är 30 kompressioner/2 inblås)

Circulation
Potentiellt livshotande blödningar kan vara yttre eller inre. De yttre är oftast uppenbara medan de inre är svårare att upptäcka men är potentiellt lika dödliga. Undersök därför alltid de fyra kropsshålrummen som är stora nog för en människa att förblöda i. Bröstkorgen – Kontrollera integriteten av revbenen genom att trycka med bägge händer på bröstkorgen. Buk – Känn efter i bukens fyra hörn om det är mjukt. Om personen aktivt eller passivt spänner sig kan det vara ett tecken på blödning. Bäcken – Testa stabiliteten genom att rycka försiktigt på på bäckenet. Vid minsta misstanke om instabilitet knyt ett tygstycke runt bäckenet för ökad stabilitet. För att undvika onödiga rörelser kan det vara bra att knyta ihop benen eller skorna. Lårben – känn längst med lårbenet efter tecken på fraktur (kraftig smärta, svullnad eller avbrott). Vid uppenbar fraktur, räta ut det skadade benet och linda ihop det med det friska.

När man sen bedömer cirkulationen vill man få en uppfattningen om den skadades blodcirkulation och syresättning. Notera hud- och läppfärg. Är personen blek, med blå läppar är det ett tecken på dålig cirkulation. Känn på huden, kall och klibbig hud är ett tecken på dålig cirkulation.

Disability
Grad av medvetenhet är viktig information i det fortsatta omhändertagandet och den påverkas av många faktorer såsom skallskador, syrebrist, droger och lågt blodsocker. Det delas upp i  fyra olika stadier Alert: Pratar spontant, Verbal: reagerar på tilltal, Pain: Reagerar på smärtstimuli, U: Reagerar inte på något.

Notera även om personen rör ben och armar spontant, om inte kan det vara ett tecken på ryggmärgsskada. I pupillerna kan man se tecken på hjärnblödning. De flesta människor har normalt lika stora pupiller. Vid ökat tryck inne i skallen kan pupillen på den påverkade sidan bli större. Detta är ett allvarligt och sent tecken på livshotande tryck inne i skallen!

Exposure
Kontrollera om det finns några övriga skador. Börja undersökningen från huvudet och gå successivt ner mot fötterna. Notera eventuella skador och bedöm om de behöver behandlas omedelbart. Skydda den drabbade mot nedkylning, genom att först ta av kläder om de är blöta, svep in den drabbade i filtar och försök isolera mot markkyla.

En ”cheat sheet ”över L-ABCDE, skriv ut och laminera:LABCDE

En första undersökning enligt L-ABCDE ska gå fort, när man är i säkerhet och har undanröjt det som är mest livshotande görs en sekundär och mer grundlig bedömning. Utifrån kunskap, situation och närhet till räddning kan man sen skapa sig en kanske något mer realistisk bild över prioriteringar och val för att hantera den akuta situationen.

Benbrott, stukningar och skärsår
Det här har vi nästan alla råkat ut för någon gång. Vill det sig illa, kan dessa vara så pass allvarliga och kräva omedelbar evakuering.

Det kan vara svårt att skilja på fraktur och stukning men några tecken på den första är deformitet, punktsmärta, oförmåga att använda, kraftig och snabb svullnad och kanske mest uppenbart, rörelse där led inte finns.

Är det snarare en stukning finns det en minnesregel även för det: RICE (Rest, Ice, Compression, Elevation) Vila, kyla, linda och högläge. Om skadan är allvarlig tillämpas detta i åtminstone 12 timmar innan försök att belasta görs. Går foten att belasta utan större smärta kan man tejpa foten för ökad stabilitet vid gång.

AM7

Tryckförband

AM6

En bår av jackor och stavar

AM3

Suturtejp, ett substitut till att sy.

Vilka är de vanligaste skadorna/olyckorna vid äventyr och friluftsliv?
Olivia:
Det man har sett, både nationellt (tex STF och fjällräddningen) och internationellt (tex Kilimanjaro mm) att fler som är ute är sämre förberedda och behöver mer hjälp. Det man sett i USA är att de flesta skador är relativt milda, men av de som behöver sjukvård hamnar nästan hälften på intensivvårdsavdelningar.

Vilka är de vanligaste misstagen folk gör när de försöker hantera en olycka/krissituation?
Att försöka sig på saker de inte övat på innan och inte känna till sina reskamraters sjukdomar/packning/läkemedel etc.

Viktigaste innehåll i ett vildmarksanpassat första-hjälpen kit?
Tryckförband, elastisk linda, sårvårdsgrejer (sårtvätt, plåster, handsprit) och sax. I kalla klimat även spaceblanket/värmedynor etc. Läkemedel (dina vanliga mediciner, smärtlindring, antibiotika). Sen så går överlevnad och sjukvård hand i hand (silvertejp, tändstickor, säkerhetsnålar) Självklart ska man kunna använda allt i en nödsituation.

Du har även en bok på gång? 
Ja, det är en  en lärobok/handbok inom första hjälpen och vildmarksmedicin. För folk som vill lära sig sjukvård och förstå varför man gör det man gör. För att bättre kunna improvisera om det behövs och känna sig trygg på äventyr”

Varför har just du valt att engagera dig så mycket i vildmarksmedicin?
Jag såg ett behov både hos äventyrare/friluftsmänniskor men även hos sjukvårdspersonal då etablerade utbildningar inte behandlar dessa frågor.

Även om kursen gjorde mer än så har vi här bara skrapat på ytan och avhandlat en liten bråkdel av den teori som behövs för att klara sig bättre i fält. Vill du öka dina chanser ytterligare är praktik och en kurs en bra grund. Handen på hjärtat så får vi inte betalt för att skriva detta, vi vill bara att ni ska överleva utelivet så länge som möjligt.
Du hittar alla Olivias kurser här www.adventuremedicine.se

Olivia

Slutligen: Stay safe!

Om skribenten

Chefredaktör

Liknande inlägg

En respons