Annons:

Att vandra, löpträna eller cykla i naturreservatet vid Vålådalen har blivit allt mer populärt de senaste åren, speciellt vid Gröndalens issjödelta och pyramiderna. Naturum i Vålådalen har till och med fått uppgifter om att turismen i området har tiodubblats det senaste året (någon exakt siffra finns inte). Men det finns en baksida. Alla besökare sliter på pyramiderna.

Markslitaget på åsen och i rasbranterna vid den norra pyramiden har ökat markant i takt med den ökade turismen. Ju fler människor som går upp på pyramiderna desto fler stenar rasar ner. Pyramiderna tynar alltså sakta men säkert bort. Något som lett till att Länsstyrelsen i Jämtlands län nu hastigt har fattat ett beslut om tillträdesförbud på pyramiderna.

”Eftersom att det är väldigt kort om tid har vi fattat ett interimistiskt beslut”, säger Hanna Wallén, Länsstyrelsen i Jämtlands län.
I klarspråk handlar det om att köpa sig tid och Hanna tror inte att det räcker med de tre åren som beslutet gäller.
”Vi ser att det behövs längre tid och på sikt kan det bli ett permanent beslut. Tanken är att få till det innan de här tre åren är slut”, säger hon.

Frågan lyftes efter att en naturbevakare upptäckte hur slitet det var i naturreservatet.
”Vi fick in bilder på pyramiderna och såg slitaget. Det är den plats som är mest skyddad och en av anledningarna till varför det överhuvudtaget är ett naturreservat i området. Och då måste vi göra någonting åt det. Stora delar av markvegetationen har försvunnit”, säger Wictoria Wadman, guide på naturum.

Det är pyramiderna som är själva dragplåstret i området.
”De ses egentligen bäst från sidan”, säger Wictoria, och säger att leden trots allt inte går över själva pyramiderna men att det så länge hon kan minnas har funnits en stig där.

Kan det här påverka turismen i området?
Nej det tror jag inte. Snarare att turisterna blir mer medvetna om naturen och att de tar mer hänsyn till den när de ser konsekvenserna, säger Wictoria.

Förbudet gäller året runt och sträcker sig åtminstone till 9 maj 2019. Det är fortfarande okej att cykla och vandra längs själva leden, förbudet gäller endast det inringade området på kartan.

Länsstyrelsens karta över förbudsområdet.

Länsstyrelsens karta över förbudsområdet.