Annons:

Träsporken från Virgel technology görs av ekologiskt trä/spillvirke från möbeltillverkning. Den ytbehandlas med sojabönsolja och är klimatkompenserad från tillverkning till butik. Skulle du tappa den i skogen blir den direkt en del av kretsloppet. Vi har svårt att se en mer eko produkt än denna spork i trä. Dessutom är den ett vackert stycke hantverk.

Tävling: Vi har tre träsporkar att lotta ut. Du tävlar genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Skicka helt enkelt ett mejl till nyhetsbrev@outsidesweden.se. Skicka gärna med en motivering.

(Tävlingen är avslutad)

traspork-3-2

Jämfört med orginalsporken i plast så är trävarianten längre och saknar knivdelen

traspork-1-2

Fördel träspork när man vill gräva ner sig i frystorkade rätter. Trävarianten funkar även betydligt bättre vid matlagning, dels tål den värme bättre och längden gör att den inte drunknar i kastrullerna. Samtidigt får den inte packmässigt plats i en kastrull.

traspork-6

Trä eller plast, nästa lika korvvänliga båda två

Träsporken bör tvättas innan första användning och mår bra av att smörjas in med valfri olja (matolja, olivolja) för att bibehålla sin lyster och styrka.

Den säljs på naturkompaniet och kostar 49 kr

Vi bad per Per Nilsson på Virgel Technology berätta lite mer om sporken och fick ett lååångt svar tillbaka. Men svaret bjuder på en djupare inblick i hur man kan se på på produkter och produktutveckling idag:

”Sporken i sitt originalutförande (Light my fire) är ju designmässigt en väldigt fin produkt tycker vi. Dessutom tämligen flitigt använd inom friluftsliv. Men den som många andra artiklar vi använder oss av är ju baserad på en grupp av plaster som benämns  termoplaster. Dessa är i de allra flesta fall (det finns undantag) baserade på olja i grund och botten. Användning av oljan enligt vår mening inte långsiktigt miljömässigt hållbar så som vi använder den. Man kan i många produkter byta till material som är förnyelsebara och som därmed åtminstone i sitt val av material inte påverkar miljön negativt”

Trä istället för plast
”För sporken så övervägde vi länge att tillverka den i en plast som benämns PLA (poly lactid acid), som framställs av stärkelse av valbar sort. D.v.s. man kan använda sig av de flesta växter som kan producera stärkelse, oftast används majs som grund. Ur denna stärkelse så framställer man ett material (plast) som de flesta konsumenter inte hade märkt någon skillnad mot de gängse oljebaserade plaster som används idag. Fördelen med denna plast är sitt ursprung ur organiskt material och att den även fullständigt kan brytas ned till ny mylla/jord.

Det är dock en balansgång för oss som vill göra en påverkan miljömässigt att finna en lämplig nivå, där man har god miljöpåverkan, tillräckliga prestanda och ett acceptabelt pris. Har man inte balans i dessa kommer man ju inte finnas på marknaden i slutändan och inte göra någon miljöpåverkan. PLA kan vara något känsligt för riktigt höga temperaturer, ca 120 grader, och vi vill ju inte att konsumenten ska uppleva det miljövänliga alternativet som undermåligt.

Så till syvende och sist så valde vi att gå på det helt organiska valet av trä. Med det beslutet taget så började vi fundera på vilket träslag som lämpar sig bäst ur alla aspekter likt ovan (pris, prestanda, miljö). Vi är väldigt glada för att använda oss av t.ex. bambu, som är en ypperligt ekologiskt och lättodlad växt (gräs), och som vi använder både för textil och träprodukter. Men i fallet med sporken så ville vi ha en ren naturprodukt (dvs inga artificiella ytbehandlingar likt lack etc) som både kunde motstå fukt under användning (ute i naturen, men även hemma i diskmaskinen) men inte påverkas negativt i större utsträckning (likt biologisk påväxt, mögel/svamp), kunna motstå höga temperaturer (kokande vatten), samt vara helt miljövänlig och ekologisk. Valet föll därmed på bok, kastanj och körsbär. Med den avsedda nordiska marknaden i minne så föll slutliga valet på bok (som har en för konsumenterna naturlig framtoning) och kastanj (som ett något mer färgrikt alternativ till bok). Båda dessa träslag är dessutom lämpade för den bearbetning som måste till, och lämnar inte stickor i någon nämnvärd mån, även under kontakt med fukt/vatten. De är dessutom att anse som fullt ut ekologiska.

Träet, och med det faktum att ingen kemiskt lack används, kan ju fullständigt brytas ned. Skulle man tappa den i naturen så är det ingen fara.”

100% eko?
”Vi använder oss av lokalt växande trävaror, som dessutom är en biprodukt (restavfall) från möbeltillverkning. På så vis får vi en kort transport sträcka från odling till fabrik, och vi tar dessutom tillvara på något som normalt sett hade gått till förbränning. Oljan som används är en sojabönsolja av livsmedelkvalitet. Sporken har därmed inga artificiella och/eller hälsovådliga tillsatser varför vi anser den vara en fullt ut ekologisk produkt. Det något högre priset är till stora delar ett resultat av att sporken är ett hantverk som tar tid att framställa, kontra den vanliga varianten baserad på plast.”

Klimatkompenserad
”I samband med introduktionen av sporken tog vi även det strategiska beslutet att klimatkompensera alla våra transporter från tillverkning till kund, så sporken var den första produkt som drog nytta av detta faktum. Kompenseringen görs i samarbete med Vi-skogen som återplanterar och därmed binder den koldioxid som har framkommit under transporten. Vi-skogen har förutom klimatkompensation även en stor social påverkan för bönder i afrikanska länder som vi får som en bonus på detta vis.”

Om skribenten

Chefredaktör

Liknande inlägg

3 responser