Annons:

Det är som arrangör inte möjligt att avsäga sig säkerhetsansvaret i Sverige. Detta gäller såväl kommersiella som ideella aktörer.

Produktsäkerhetslagen är tydlig. Lagen ställer krav på att alla tjänster som företag erbjuder konsumenter ska vara säkra. Enligt lagen är en vara eller tjänst säker om den vid normal användning inte innebär någon risk, eller låg risk, för människors hälsa och säkerhet. För att säkerställa låg risk vid ett event krävs ett aktivt olycksförebyggande arbete.

Som arrangör har man ett heltäckande ansvar att i den mån det är möjligt säkerställa säkerheten och förebygga olyckor, och att informera om de risker som deltagarna utsätter sig för genom att delta i eventet. Som deltagare har du även ett ansvar att följa arrangörens direktiv.

Genom att använda begreppet ”på egen risk” vilseleds deltagarna att tro att arrangören inte har något ansvar, och att man som deltagare inte heller kan avkräva arrangören på ansvar om en olycka sker.

Hur kan då en arrangör arbeta med risk och säkerhet under ett event? Genom dokumenterade riskanalyser, systematiskt säkerhetsarbete och förberedande planering. En arrangör som har gjort sina förberedelser som de ska behöver inte använda begreppet ”på egen risk”.

 Ovanstående text är i original skriven av företaget Nordic Preparedness Outdoor som arbetar med systematiskt säkerhetsarbete för outdooraktiviteter. Jag passade även på att ställa några kompletterande frågor till Camilla Palmér, en av grundarna till företaget.

 

Camilla Palmér, Nordic Preparedness Outdoor

Är det okej som arrangör att skriva att deltagaren ska ha en egen försäkring tycker du? 
Ja, visst är det det! Det som bör förtydligas är dock vad för försäkring arrangören har, vad den täcker och vad arrangören anser att deltagaren har för ansvar försäkringsmässigt. Att enbart skriva ”se över försäkringarna” säger ingenting om vad är som är arrangörens ansvar relativt deltagarens ansvar.

Vissa arrangörer kanske skriver ”på egen risk” inte för att friskriva sig från ansvar utan för att uppmärksamma deltagaren på att det kan förekomma en risk – är det okej då tycker du? 
Nej. ”På egen risk” säger ingenting om vilka riskerna är. Enligt Produktsäkerhetslagen ska arrangören informera om de risker som deltagarna utsätter sig för genom att deltaga. ”På egen risk” är inte tillräckligt för att uppfylla lagkrav. Dessutom är begreppet vilseledande då det kan uppfattas som att arrangören frånsäger sig ansvar. Genom att skriva detta ges deltagaren en uppfattning av att denna inte kan ställa några krav på säkerheten, eftersom deltagandet sker ”på egen risk”. Skulle det hända en olycka som kan härledas till arrangörens bristande säkerhet kommer i många fall deltagaren tro att den inte kan kräva arrangören på ansvar, vilket är direkt vilseledande. Har du som arrangör gjort ditt säkerhetsarbete ordentligt så behöver du inte skriva ”på egen risk”.

Idag lanserade ni en ny webb för företaget Nordic Preparedness Outdoor, där du är medgrundare – vad gör ni för något? 
Nordic Preparedness Outdoor är ett företag som arbetar med ledarskap- och entreprenörsutveckling inom outdoor. Vi genomför kvalitetssäkrad utbildning inom entreprenörskap, ledarskapsutveckling, avancerad sjukvård i svårtillgängliga miljöer, riskhantering och systematiskt säkerhetsarbete. Vår största utbildning är certiferingsutbildningen till Outdoorledare, en veckolång utbildning som utvecklar ledarskap och entreprenörskap anpassat för outdoor.

Vilka är ni som grundat företaget och vilket behov såg ni? 
Vi som grundat företaget heter Camilla och Peter Palmér. Vi har professionell bakgrund inom strategisk riskhantering, räddningstjänst och ambulanssjukvård. Till detta har vi arbetat med gruppaktiviteter inom uteliv under många år. I dag finns det flera naturupplevelsebaserade verksamheter än någonsin, dock är det en låg kunskap om hur man arbetar med säkerhet, riskanalyser och kvalitetssäkring av ledarskap. Med vår professionella bakgrund såg vi förberedelserna inför utelivsaktiviteter på ett annat sätt än många av våra kollegor i branschen. Det finns väldigt mycket man kan göra för att säkra säkerheten och förhöja upplevelsen för deltagarna. Därför skapade vi en plattform för att förmedla enkla och bra verktyg för att göra detta.

Tack för de upplysande svaren Camilla! Lycka till med företagsutvecklingen!

Under utbildning till Outdoorledare.