Annons:

Riksdagen har nu beslutat att fotografering från drönare återigen blir tillåten för privatpersoner, organisationer och företag. Den nya lagtexten börjar gälla den 1 augusti.

Förra året slog Högsta förvaltningsdomstolen i två domar  fast att en kamera som är monterad på en drönare kräver tillstånd enligt kameraövervakningslagen. Något som i praktiken gjorde det helt omöjligt att filma och fota med drönare i Sverige. Men beslutet var kontroversiellt och regeringen lovade en snabb utredning. Den 20 juni klubbade alltså riksdagen igenom ett beslut som upphäver Högsta förvaltningsdomstolens domar. Myndigheter undantas dock inte från detta undantag i kameraövervakningslagen. I huvudsak menar man att den personliga integriteten skyddas genom personuppgiftslagen, ett argument som bland annat framförts av SVT, som fortsatt använda drönare trots förbudet.

Så här lyder beslutet:

”Det ska bli möjligt för företag och privatpersoner att använda drönare (obemannad luftfarkost) med övervakningskamera utan tillstånd. Tekniken med att använda kamerautrustade drönare kan användas inom bland annat räddningsarbete, skogs- och jordbruk samt journalistisk verksamhet. Kameratekniken kan användas i svårtillgängliga miljöer eller på platser som är farliga för människor. Utövaren ska inför varje användning göra en bedömning om en kameraövervakning är kränkande eller inte. Det är till exempel olagligt att övervaka människor utan att de har möjlighet att upptäcka det. Den personliga integriteten kommer att skyddas av bestämmelserna i personuppgiftslagen. Datainspektionen är tillsynsmyndighet över personuppgiftslagen och det är dit utövaren kan vända sig för vägledning och information”

I vissa fall krävs dock fortfarande tillstånd från Transportstyrelsen, om det gäller kommersiell verksamhet eller om flygningen sker utom synhåll.

Om skribenten

Chefredaktör

Liknande inlägg

2 responser