Annons:

Just som vi gick och väntade på hur slaget mellan GoPro’s nya Karma och DJI’s Mavic skulle te sig kommer nu ett slag på käften för alla, inklusive oss själva, som använder sig av drönare för att filma och fota. De cirka 100 000 kamerautrustade drönare som i dag finns i Sverige har i ett slag totalförbjudits av högsta förvaltningsdomstolen.

Filma paddling på havet, nej. Cykling på fjället, nej. Är du same och vill spana efter renar, nej. Lantbrukare som vill inspektera din skörd, nej. Allt annat spännande på gång på drönarfronten som inte är polisiärt, blir inget med det.

Högsta förvaltningsdomstolen har nu i två domar nämligen slagit fast att en kamera som är monterad på en drönare kräver tillstånd enligt kameraövervakningslagen. För att få ett sådant tillstånd krävs att syftet med fotograferingen är att ”förhindra, utreda eller avslöja brott samt att förebygga olyckor”. Knappast det vi gör när vi är ute och leker i skogen alltså…

Såhär förklaras domen: ”Med övervakningskamera avses en kamera som är uppsatt så att den kan användas för personövervakning. Men det fordras dessutom att den inte manövreras på den plats där den är uppsatt. Om en sådan kamera kan riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde måste länsstyrelsen ge sitt tillstånd. Då kameran på drönaren ska användas för att ta foton på byggnader och miljöer från luften men hanteras från marken ansåg därför domstolen att den inte manövreras på platsen. Domstolen fann vidare att kameran kan användas för personövervakning, även om det inte är syftet. Kameran är därför att betrakta som en övervakningskamera. Eftersom kameran dessutom kan riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde är den tillståndspliktig”

Vi är minst sagt förvånade över utfallet av detta domslut och sällar oss till de medieaktörer som tycker det är en överreaktion och en knepig tolkning av kameraövervakningslagen.

Som lite krydda på moset, extra mycket för alla som kanske precis gått och köpt sig en drönare, är att tillståndskravet gäller omedelbart och då högsta förvaltningsdomstolen är sista instans går beslutet inte att överklaga. Nu ligger bollen hos en statlig utredning som berör kameraövervakning ur ett brottsbekämpnings och integritetsperspektiv.

Domarna i sin helhet:
Mål 4110-15
Mål 78-16

Förbjudet numera alltså:

Om skribenten

Chefredaktör

Liknande inlägg