Att bestiga berg och sedan…

Stegen är tunga. Jag lyfter den ena foten och sparkar halvhjärtat fast pjäxan i den hårda snön för att göra ett trappsteg. Och ett till, och ett till. Stavarna krånglar in sig i vantarna. Min andhämtning är int...

Sweden skimogirls, presentationen

Kanske är på sin plats för en liten presentation av oss? Kan tillägga är att det är jag, Erika, som skriver så att det inte blir några sura miner i laget för att jag premierar, upphöjer eller felaktigt delar in...