Annons:

Vargar och björnar i alla ära, men är det något djur du bör ha koll på när du är ute i skog och mark så är det dem du inte kan se. Kanske blev du risig i kistan under den  senaste vandringen? Kanske ska du vandra PCT, cykla till Australien eller bara resa runt i Västafrika? Då gäller det att ha koll på dricksvattnet.

I Nordens fjälltrakter är det än så länge säkert att dricka vatten direkt ur de flesta bäckar och kallkällor. Källvatten är något av det renaste som finns. Bra vatten är klart, kallt och luktar inte konstigt. Grundregeln är att undvika stillastående vatten, som till exempel pölar och andra mindre vattensamlingar, och att vara särskilt uppmärksam på vattnet på platser där renar eller andra djur samlas.

I södra Sverige, i mer tätbefolkade områden, och framförallt när man reser utomlands, blir det mer problematiskt. Man ska som regel undvika att dricka allt vatten som finns i närheten av bebyggelse, jordbruk och industrier, då det generellt innebär större risk för smitta. Havsvatten skall aldrig drickas annat än i nödfall – vattnet behöver då destilleras eller pumpas genom ett avancerat filter som avlägsnar saltet.

Vattenburna smittor kommer framförallt från avföring från människor och djur, både från tamboskap och vilda djur. Det som ställer till med allt ifrån lättare magsmärtor och diarréer till betydligt allvarligare, ibland, kroniska tillstånd, är en trio av små ”elakingar”

Bakterier: E. coli, Salmonella, kolera och shigella (dysenteri) med flera. Vanliga jordbakterier i humus och liknande är dock ofarliga för människor.

Virus: Hepatit A, rotavirus, enterovirus, calcivirus mm. År 2008 blev fera tusen människor i Lilla Edet, som får sitt vatten från Göta älv, infekterade med calcivirus – mer känt som vinterkräksjukan.

Parasitära Protozoer (urdjur): Cryptosporidium och Giardia är två familjer av parasiter som finns över nästan hela världen. De sprids via vatten en gömda i cystor (Giardia) och oocystor (Cryptosporidium). Cystorna gör det svårt att komma åt dem med kemikalier, men det gör dem å andra sidan ganska stora och de kan därför fastna i filter.

Riskerna för parasiter i svenska vatten är än så länge relativt liten men år 2011 blev nästan 20 000 personer sjuka efter ett stort utbrott av Cryptosporidium i Östersunds kommunala vatten, som delvis har sin källa i Storsjön. Enligt folkhälsomyndigheten är Cryptosporidium en av de sjukdomsframkallande mikroorganismer som troligen kommer att öka till följd av den globala uppvärmningen. Vatten kan även vara förgiftat av tungmetaller som arsenik eller andra kemiska föroreningar. Dessa rår dock inte några bärbara vattenreningssystem på, utan där hjälper bara lokalkännedom och sunt förnuft.

Inget vattenreningssystem är helt optimalt utan alla har sina för- och nackdelar. Vet man i förväg om att man ska vistas länge i ett område där vattenkvalitén är tveksam är det viktigt att inte göra sig beroende av ett enda reningssystem utan att även ha med ett reservsystem.

Är vattnet synbart smutsigt eller grumligt bör det förfiltreras antingen genom ett kaffefilter, tygstycke eller speciellt förfilter innan det renas, oavsett metod. Är det väldigt grumligt kan det behöva sedimenteras, det vill säga stå stilla i ett kärl över natten så alla tyngre partiklar sjunker till botten. Dessa steg tar inte bort de skadliga mikroorganismerna, men gör vattnet lättare att rena i ett senare steg.

Kokning
Vattenrening-4

Kokning dödar alla ovan nämnda mikroorganismer. Koka tills det bubblar kraftigt. På havsnivå räcker det med att bara koka upp dricksvattnet, det behöver alltså inte koka en viss tid. Men då kokpunkten är lägre på högre höjd behövs där något längre koktid.

+ Dödar allt. Säkert. Enkelt och tillgängligt om man har tillgång till kök. Funkar även för grumligt vatten.

Kräver bränsle. Begränsad mängd vatten som kan renas per gång, omständligt och tidskrävande, förutom kokningen behövs även nedkylning.

UV-Ljus
Vattenrening-2

En säkerligen Star Wars-inspirerad liten miniatyrljusstav vid namn SteriPEN. Kanske inte så verksam mot onda krafter i rymden, men oskadliggör mikroorganismer när den vevas runt i en liter vatten i 90 sekunder. UV-ljuset förstör organismernas förmåga att reproducera sig vilket gör dem ofarliga. Finns i en mängd olika varianter, från små kompakta till lite större med inbyggd handvevad dynamo. Kan användas med vanliga batterier eller laddas via USB eller solceller, beroende på modell. USB-laddade SteriPEN ultra är den vanligaste varianten på den svenska marknaden och kostar runt tusenlappen.

En laddning räcker till cirka 40 liter vatten och enligt tillverkaren är den totala livslängden cirka 8 000 liter.

Och jo, det går faktiskt att rena vatten genom att låta solens UV-strålar genomlysa klart vatten i till exempel en plastfaska (glas blockerar UV-ljus!) under 4-6 timmar.

+ Oskadliggör alla ovan nämnda organismer. Kompakt och lätt, billig i längden, ett av de snabbaste sätten att rena vatten.

Klarar bara lätt grumligt vatten. Batteriberoende och som alltid med batterier så går det åt mer batterier när det är kallt. Viss mekanisk känslighet då lampan kan gå sönder vid hårda stötar. Dyr i inköp.

Bästa alternativ för att slippa köpa flaskvatten på resor – ger stor miljövinst. Bra även under kortare äventyr i naturen där vattnet sannolikt kommer vara någorlunda klart eller då det är viktigt att hålla nere vikten.

Filter
Vattenrening-1

Vattnet filtreras genom en handdriven pump eller genom gravitationsdrivna system baserade på en kombination av kol-, keramik- och glasfiber- eller hålfilter. De vanligaste varianterna har en porstorlek ner till 0,2 micron, vilket får bakterier och protozoer att fastna i filtret, dock slinker virus förbi. Vanligast på den svenska marknaden är MSR Miniworks och Katadyn Vario som kostar mellan 1 000 och 2 000 kr. Ger 0,5-2 liter i minuten. I gravitationsbaserade system som exempelvis Platypus gravityworks rinner vattnet istället genom ett filter placerat mellan två vätskeblåsor. När man är klar med sitt äventyr och stuvar undan filtret är det viktigt att ta ur själva filterdelen som annars kan mögla och bli förstörd. Ett filter räcker till ungefär 2 000 liter innan det behöver bytas. Andra produkter är Lifesaver bottle och filtersugröret Lifestraw.

+ Kan användas i relativt grumligt vatten. Får upp vatten från svåra ställen, tar till viss del även bort dålig smak och annat skräp ur vattnet.

Är i de flesta fall inte effektiva mot virus. Vikten, de flesta filter väger nära halvkilot. Dyra i inköp. Även om filter kan användas i grumligt vatten kan det också resultera i att det kloggar igen och de kräver därför ett visst underhåll. Viss mekanisk känslighet då rörliga delar kan gå sönder och keramiska filter kan spricka om de tappas. Proceduren med att pumpa allt vatten kan vara ganska omständlig.

Bäst på långa turer där vattnet med stor sannolikhet ofta kommer vara grumligt eller där virus definitivt kan uteslutas.

Kemiskt
Tabletter som vanligen bestående av klor eller jod löses upp i vattnet som sen får ”vila” 10-30 minuter, beroende på vattenkvalité, temperatur och produkt. Puritabs eller Micropur är några vanliga märken. Micropur forte inne håller även silverjoner vilket ökar effektiviteten och förlänger hållbarheten på vattnet. Men silverjoner är omdiskuterade för deras miljöskadliga egenskaper. Vattenreningstabletter såldes tidigare på apoteken men hittas nu lättast i friluftsbutiker eller på vaccinationscentraler. Vanligt hushållsklorin eller Jodopax (sårtvätt) har samma effekt, doseringen beror på preparatets koncentration, men för vanligt klorin gäller 2 droppar per liter vatten, för enprocentig jod räcker cirka 3-5 droppar till en liter vatten.

+Tar i princip ingen plats, väger lite. Säkert, då metoden inte är beroende av någon mekanisk utrustning.

Tiden. Jod och klorbaserade produkter smakar inte bra och har dåligt verkan på virus och protozoer, framförallt på Cryptosporidium. Dyrt i längden. Hälsoaspekten, i synnerhet när det gäller jod som ska undvikas av barn, gravida och av personer med sköldkörtelsjukdom.

Xinix är en svensk produkt som sticker ut då den baseras på stabiliserad klordioxid i vätskeform. Den Vattenrening-1-3verkar snabbare på bakterier än både klor och jod och uppges vara mer effektiv mot både virus och vissa protozoer även om behandlingstiden behöver förlängas. Påverkar inte heller smaken på vattnet lika mycket som klor och jod. Nackdelen med produkter baserade på klordioxid är att de är dyra, en liter vatten kostar 3-10 kronor att rena. Medlet har även kort hållbarhetstid: En öppnad aska håller ungefär en månad och skall helst förvaras kallt och svalt. Tabletter med klordioxid är ovanliga på den svenska marknaden, men kan ibland hittas utomlands.

Kemisk rening är kanske bäst när låg vikt är av stor betydelse. Xinix ingår närmast som standardutrustning hos flera svenska och utländska multisportlag. Även bra som nöd-eller reservsystem.

(Källor är Kenneth M. Persson, professor i Teknisk vattenresurslära vid Lunds universitet, Folkhälsomyndigheten samt tillverkarna Katadyn, Xinix, Cascade designs, SteriPEN.)